หัวฉีดน้ำมันเตาแบบ WE nozzle 50 degree เครื่อง Weishaupt Riello

จำหน่ายหัวฉีด Spill type รุ่น WE มุม 50 องศา ใช้กับหัวพ่นไฟน้ำมันเตาแบบ Modulation เครื่องยี่ห้อ Weishaupt Reillo Baltur Oilon 

Description

จำหน่ายหัวฉีด Spill type รุ่น WE มุม 50 องศา ใช้กับหัวพ่นไฟน้ำมันเตาแบบ Modulation เครื่องยี่ห้อ Weishaupt Reillo Baltur Oilon 

W1 เป็นรุ่นดั้งเดิม WE เป็นรุ่นใหม่ ใช้ทดแทนกันได้หมด 

W1-112

W1-125

W1-250

WE-80

WE-100

WE-110

WE-160

WE-180

WE-225

WE-250

WE-330

W1-360

WE-390

WE-420

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หัวฉีดน้ำมันเตาแบบ WE nozzle 50 degree เครื่อง Weishaupt Riello”

Your email address will not be published. Required fields are marked *