เกจวัดแรงดันน้ำมันเตา 0 -40 bar ขนาด 63 mm – oil pump pressure gauge for burner

เกจวัดแรงดันน้ำมันเตา 0 -40 bar ขนาด 63 mm

เกลียว 1/4″

บอกแรงดันน้ำมันเพื่อพิสูจน์การทำงานของปั๊มน้ำมัน

Description

เกจวัดแรงดันน้ำมันเตา 0 -40 bar ขนาด 63 mm

เกลียว 1/4″

บอกแรงดันน้ำมันเพื่อพิสูจน์การทำงานของปั๊มน้ำมัน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เกจวัดแรงดันน้ำมันเตา 0 -40 bar ขนาด 63 mm – oil pump pressure gauge for burner”

Your email address will not be published. Required fields are marked *