ตัวเก็บประจุ capacitor สำหรับมอเตอร์พัดลมหัวพ่นไฟ Bentone 

ตัวเก็บประจุ capacitor สำหรับมอเตอร์พัดลมหัวพ่นไฟ Bentone

มีขนาด 3 µF, 4µF และ 5µF

Description

ตัวเก็บประจุ capacitor สำหรับมอเตอร์พัดลมหัวพ่นไฟ Bentone

มีขนาด 3 µF, 4µF และ 5µF

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ตัวเก็บประจุ capacitor สำหรับมอเตอร์พัดลมหัวพ่นไฟ Bentone ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *