กล่องควบคุม Siemens LMO24.111C2 เครื่องน้ำมันดีเซล Bentone Baltur FBR พร้อม Remote reset

Description

กล่องควบคุม Siemens LMO24.111C2 ใช้กับเครื่องพ่นไฟน้ำมันดีเซลในเตาเผาศพ เตาเผาขยะ มีระบบRemote reset สามารถ ทดแทนรุ่น Siemens LOA24 ที่ติดเครื่องดั้งเดิมได้โดยไม่ต้องดัดแปลง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “กล่องควบคุม Siemens LMO24.111C2 เครื่องน้ำมันดีเซล Bentone Baltur FBR พร้อม Remote reset”

Your email address will not be published. Required fields are marked *