กรองน้ำมันเตา FAG ขนาด 1 นิ้ว แบบ 100 ไมครอน 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 20301/10

กรองน้ำมันเตา FAG ขนาด 1 นิ้ว 300 กิโลกรัมต่อชัวโมง รุ่น 20301/10 แรงดันสูงสุด 2 bars

Description

กรองน้ำมันเตา FAG ขนาด 1 นิ้ว 300 กิโลกรัมต่อชัวโมง รุ่น 20301/10 แรงดันสูงสุด 2 bars

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “กรองน้ำมันเตา FAG ขนาด 1 นิ้ว แบบ 100 ไมครอน 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 20301/10”

Your email address will not be published. Required fields are marked *