กรองน้ำมันดีเซล FAG แบบพลาสติก ขนาด 3/8″ นิ้ว 40 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

กรองน้ำมันดีเซล FAG แบบพลาสติก ขนาด 1/2″ นิ้ว 40 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

ไส้กรองแบบ stainless steel 100 micron

อุณหภูมิสูงสุด 60 C

รุ่น 20151/PL

Description

กรองน้ำมันดีเซล FAG แบบพลาสติก ขนาด 1/2″ นิ้ว 40 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

ไส้กรองแบบ stainless steel 100 micron

อุณหภูมิสูงสุด 60 C

รุ่น 20151/PL

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “กรองน้ำมันดีเซล FAG แบบพลาสติก ขนาด 3/8″ นิ้ว 40 กิโลกรัมต่อชั่วโมง”

Your email address will not be published. Required fields are marked *