เครื่องพ่นไฟน้ำมันดีเซลนูเวย์ Nu-way เผาขยะ เผาศพ ขนาดใหญ่กว่า 190 kW

เครื่องพ่นไฟน้ำมันดีเซลนูเวย์ Nu-way เผาขยะ เผาศพ ขนาดใหญ่กว่า 190 kW

เครื่องพ่นไฟน้ำมันดีเซล ใช้ในเตาอบ ห้องพ่นสี เตาเผาศพ ห้องเผาควัน บอยเลอร์ ผลิตจากประเทศสวีเดน ใช้กับน้มันทางเลือกไพโรไลซิสได้

Showing all 4 results